top of page

6. kup

Består du gradueringen til 6. kup som voksen, får du det grønne bælte. Udover at du skal kunne det, som vi viser her på siden, så skal du også kunne møster, teknik, spark, kamp, selvforsvar og teori fra dine tidligere gradueringer.

 

Skal du op til 6. kup som barn (under 15 år), skal du først op til 6. kup-1, som giver dig det grønne bælte og et halvt år senere skal du op til det, vi kalder 6. kup-2, som giver dig en sort snip på dit grønne bælte. Til både 6 kup-1 og 6. kup-2 skal du kunne det, vi viser her på siden, og det du viste ved dine sidste gradueringer. 

Mønster (Tul)
Afhængig af, om du skal op til 7-1 eller 7-2 skal du vise både Dan-Gun og Do-San eller Do-San og Won-Hyo tul. Du skal også kunne fortælle historierne bag, du skal vide, hvor mange bevægelser der er i hvert møsnster, og du skal vide, hvad mønsteret symboliserer.
3.jpg
4.jpg

Do-San

Won-Hyo

unnamed.jpg
5.jpg

Jul-Gok

Spark i fire retninger (Saju Chagi)
Du skal også vise, at du har lært nogle spark: Yop Cha Jirugi (Sidespark), Dollyo Chagi (cirkelspark), Ap Cha Busigi/Dollyo Chagi (Front snap/cirkel) og Dollyo Chagi/Yop Cha Jirugi (Cirkel/side). Nedenfor kan du se, hvordan man kombinerer flere spark i en.

Ap Cha Busigi / Dollyo Chagi

unnamed.jpg

Dollyo Chagi / Yop Cha Jirugi

unnamed.jpg
Kamp (Matsogi)
Ved denne graduering skal du sammen med en makker lave 3-step sparring eller instruktøren kan vælge en anden form for sparring. Sørg derfor, at du hasr øvet både 3 step-sparring og 1-step sparring. Du har prøvet begge dele før. 

Selvforsvar (Husin Sul) 
Du skal vise lidt selvforsvar, mere specifikt hvordan du løsriver dig, hvis nogen griber fat i dit hår, hvis du henholdsvis bliger angrebet forfra og bagfra. Dette har vi øvet til træningen. Men husk, hvis der er teknikker, du ikke har styr på, så spørgs instruktøren, om I kan træne dem igen.

Teori 
Til aller sidst i gradueringen skal du kunne svare nogle spørgsmål om Taekwo-Do. Det, du skal kunne svare på, kan du se herunder.

Grundprincipper

HØFLIGHED

ÆRLIGHED

UDHOLDENHED

SELVKONTROL

UKUELIGHEDENS ÅND

Terminologi

Du skal også kunne tale lidt koreansk. Du skal kunne fortælle, hvad disse ting betyder/hedder:

Anuro – indadgående
Goro – krog, krogende
Tora – baglæns, omvendt

Tori – hoved
Gasum – bryst
Bokboo – mave

Stillinger og teknikker

Du skal tænke over, hvad der er af nye stillinger eller teknikker i dit nye mønster, og så skal du vide, hvad de hedder på koreansk. I Yul-Gok er der blandt andet denne nye teknik.

gooburyo sogi.PNG

Gooburyo Sogi A

Klar stilling til sidespark.

Det stående ben er strakt fra start. Når man trækker det modsatte ben op, bøjer man det strakte ben, så man nu står med bøjet ben. Det modsatte ben forberedes til sidesparket, ved at trække foden op, så hælen er i højde med knæet. Det er vigtigt at fodkanten (Balkal) er parallelt med gulvet, tæerne må ikke pege nedad, men bøjes så foden er klar til sidesparket
 

Taekwondos hjul

For at vise Taekwon-Do udøvere, hvad Taekwon-Do er, skabte General Choi Hong Hi Soonhwan Do, Taekwon-Dos hjul. Hjulet viser, hvordan Taekwon-Do er opbygget af fem dele.
 

  1. Basis teknikker

  2. Mønster (Tul)

  3. Kamp (Matsogi)

  4. Fysisk træning (Dallyon)

  5. Selvforsvar (Hosin Sul)

Alle dele hænger sammen og er nødvendige, for at udvikle en dygtig Taekwon-Do udøver. Du skal til denne graduering kunne fortælle om disse:   

Fysisk træning (Dallyon)

En vigtig del af Taekwon-Do træningen er den fysiske træning, hvor der også anvendes redskaber som sparkepuder, sandsække, sjippetov m.m.

Den fysiske træning udvikler teknik, kondition, udholdenhed, styrke, motorik, hurtighed og præcision.

Selvforsvar (Hosin Sul)
Forberedende træning til kamp i en realistisk eller virkelig selvforsvarssituation.
I træningen indgår blandt andet frigørelse fra greb, kast, fald og forsvar mod bevæbnede modstandere.

 

Connecting motion

To teknikkerne som er sat sammen med en sinusbølge og et fælles, forlænget åndedræt.

Eksempelvis teknikkerne 16-17 i Yul-Gok Tul.
 

bottom of page